Styrelsen 2016

Anders Munters, jordbruksansv. Ordförande. Tel: 0281- 20010
Mobil: 070 6705710
g.a.munters@telia.com
Enholn 42,   78051 Dala-Järna

Ledamöter
Jessica Brännkärr, Tel: 0281- 21000 Mobil: 076-8224805
jessica.brannkarr@outlook.com
Utsälje 120,  780 51 Dala-Järna

Bengt Ehnström skogsansvarig Tel: 0281- 30148
bengtaxel37@yahoo.se
Stationsområdet,  78053 Nås

Mikael Nordin, webbansvarig Tel: 0281-21087 Mobil: 070-1764534
karlmikael@telia.com
Utsälje 62,   780 51 Dala-Järna

Joesfine Heinstedt, Mobil: 070-6297551
josefine_heinstedt@hotmail.com
Utsälje 100,   780 51 Dala-Järna

Martin Sönsteröd, Mobil: 070-2087796
m.sonsterod@gmail.com
Storbygatan 101, 780 54 Äppelbo

Uwe Weigel kassör Mobil:070-5371559
uwe.weigel46@gmail.com
Vanåbodarna 1,   780 50 Vansbro

Ersättare:
Jonas Pehrs, Tel: 0281- 20186 Mobil: 070-3740587
jonas.pehrs@telia.com
Nordanåker 52,   780 51 Dala-Järna

Eva Åkerström-Lindvall,  Mobil: 070 6200762
evaake@hotmail.se
Åkervägen 6A,   780 51 Dala-Järna

Yohanna Olsson, Mobil: 070-2274003
lymolsson@gmail.com
Utsälje 40, 780 51 Dala-Järna

Thord Lindkvist, Mobil: 076-7888603
thordlinkan@gmail.com
Ytteråker 11, 780 51 Dala-Järna

 

Revisorer:                                                          Valberedning:
Staffan Skoglund                                               Gunilla Munters
Maud Granberg                                                 Kåre Moen

Tel: 0281- 13200 Mobil: 073 9937314
maudgranberg@telia.com

Rune Berg ers.
Peter Hedberg ers.