Gransjöberget

Här dominerar granen med några enstaka rönnar, björkar och tallar. Det finns gott om lågor och stubbar som gynnar hotade och sällsynta arter, bl.a. norsk näverlav, violettgrå tagellav, brokig tagellav och lunglav. Skogsmiljön är generellt sett tämligen fuktig med gott om klotstarr och spindelblomster.

Inom reservatet är det inte tillåtet att…

– skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedsvampar annat än marginellt för artbestämning,
– leta insekter och andra djur genom att fläka bort bark,
– elda annat än medhavd ved eller torra kvistar från levande träd eller marken,
– köra motordrivet fordon,
– klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.

 

Fakta om Gransjöberget

Bildades: 1999
Storlek: 109 ha
Kommun: Vansbro
Läge: Reservatet ligger ca 2 mil söder om Äppelbo.
Länk till hitta.se
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Källa: Länsstyrelsen Dalarnas län