Hästingsflotten

Hästingsflotten består av ett vidsträckt myrområde som är opåverkat av dikning. Reservatet bildades 1992 och utökades 2002 till nuvarande 785 ha.

Området är ett säreget och naturskönt myrkomplex som vilar på sandavlagringar. Några åsgropsjöar har bildats, bl.a. Hästängstjärn, Ljustjärn, Mörktjärn och Flån. Mångfalden i området har skapat möjligheter för en intressant och variationsrik flora och fauna. Fågellivet är mycket rikt med våtmarksarter som ljungpipare, småspov, storspov, trana och brushane.

Vid Glatjärnas badplats i nordväst börjar en vandringsled till Hästingsåsen, ca 3 km söderut. Leden är spångad över blöta partier. Längs leden har en slogbod och två grillplatser ställts i ordning. Från åsen har man bitvis milsvid utsikt över myrlandskapet.

Inom reservatet är det inte tillåtet att…

– köra motordrivet fordon eller cykla i terrängen,
– skada mark eller på geologiska naturföremål,
– skada växande eller döda – stående eller ikullfallna – träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, svampar och lavar,
– inplantera främmande växt- eller djurart,
– fånga eller insamla djur,
– göra upp eld annat än på iordningställd plats,
– rida eller köra med sulky.

 

Fakta om Hästingsfloten

Bildades: 1992 (2002)
Storlek: 784 ha
Kommun: Vansbro
Läge: Reservatet ligger söder om Vansbro och Dala-Järna, väster om Nås.
Länk till hitta.se
Källa: Länsstyrelsen Dalarnas län