Historik 1968-2012

– en sammanfattning av föreningens styrelser, aktiviteter och projekt

Föreningen hette från början Västerdalarnas naturvårdskrets och omfattade även medlemmar i Björbo och Dala-Floda. 1987 minskas ytan och namnet blevVansbrobygdens naturskyddsförening.

Första mötet med en interimsstyrelse hålls 1968 med deltagare såsom Erik Göthe, Edit Ihlar, Gunnar Ingritz, Gunnar Lindholm och Gösta Tysk. Den 18 oktober antas stadgarna och deltagarna är flera: Göte Larsson, Tore Sellfors och Olle Windahl. Ordförandeskapet intas av Erik Göthe som fram till 1979 håller den positionen. Förste sekreterare blev Gunnar Lindholm (1968-1975) varefter Bertil Hemming tar vid under 5 år.

Efter Erik Göthes ledarskap intas platsen under kortare eller längre tid av Per Jobs, Bertil Hemming, Olle Emanuelsson, Kjell Welam, Jan-Olov Granberg, Leo Sydborn och Ewa Ersbjörs. Idag håller Anders Munters i klubban. Han är också Länsförbundets ordförande.

Som kassör finner man Jean Granberg allt sedan 1974. Sekreterare efter Bertil Hemming blev Olle Emanuelsson, Arne Ekström, Clas Hermansson och Kjell Welam (1990). 1991 och fram till dags dato har protokollen förts av Per Jobs.

Aktiviteter i form av exkursioner, föreläsningar och kampanjer har skett i samverkan med Fågelklubben Vingarna, Föreläsningsföreningen och på senare tid LRF.

En rad aktiviteter bör noteras som minnesvärda. Dit hör striden om Hälladammen 1972, Birtjärnsberget blir reservat, Kampen mot PET-flaskan, Miljöstationer i alla kommundelar, Hästingsflotten räddas, Shellbojkotten, Vägsaltproblemet (1992), Berguvar sätts ut, Bruka oblekt papper, Stoppa klormedlen och förra årets Störta King Edward (potatisen).

Miljövänliga veckan blir ett begrepp under 90-talet och 1998 tas e-post i bruk. Idag talas det om införandet av en hemsida på Internet.

Ett permanent exkursionsprogram i form av Ugglekväll i påskveckan och Fågelskådningens dag i Storbyhagen har varit populära. Entomologisk utflykt med Bengt Axel Ehnström likaså.

Svampexkursioner och botaniska studier har också engagerat allmänheten.

Årsmötena har som avrundning alltid inneburit att en föreläsare visat bilder eller film. Personer att nämna i sammanhanget är Gösta Tysk, Arne Johansson, Ingemar Lind, Bertil Pettersson, Bo Kristiansson, Pell Algot Eriksson, Björn Öjvind Swan m.fl. Vid dessa möten bjuds vanligtvis på kaffe eller thé med fettisdagsbullar.

Senare års projekt som föreningen arbetat med är, med hjälp av LRF, Mat runt Siljan, reklam för SNF på Milkos mjölkpaket, toppmöten med LRF-folk och vårriksordförande Per Rosenberg. Genmodifierade grödor är ett hett ämne.

År 2003 har Staffan Müller (Leksand) föreläst om reservatsbildning för kommunens tekniska nämnd och miljönämnden. 3-G master för mobiltelefoni har gett anledning till skrivelser från vår förening. En mast höll på att hamna i Storbyhagen som återigen förs upp på dagordningen då det gäller vårt arbete för bevarandet av ett fint område.

Under år 2004 och 05 så håller Anders Munters i ledarskapet. Viktig verksamhet koncentreras runt Storbyhagen och dess utveckling till rekreationsområde. Samarbete med kyrka , kommun och länsstyrelse pågår.

Jean Granberg avgår som kassör efter 30 år i föreningens styrelse.Han ersätts avMaud Granberg.

Under år 2006 och några år framåt håller entomolog Bengt Ehnström i klubban.2010 tar Ulla Magnusson rodret.

Föreningens namn ändras till Naturskyddsföreningen i Vansbro

2011 års aktivteter är många:Kosläpp,klädbytardag,ugglekväll,Fågelskådningens dag ,Naturnatta,Ängens dag,,Skogen i skolan,Exkursioner,Miljövänliga veckan ,Earth Hour (vi släcker lyset). Varje år på senare tid har haft de flesta av dessa aktiviteter.

Ulla har fortsatt fötroende som vår ordförande 2012

Per avlöses av Jessica Brännkärr.

Per Jobs