Vilda blommornas dag 2015

Årets utflykt gick till Övre kampmossen på Nås finnmark. Under ledning av Bengt Ehnström fick vi ta del av både urskogens, myrens och ängens flora och fauna. Första etappen var Övre kampmossen där vi på väg till mossen gick genom urskog och fick där möjlighet att ta del av både svampar, lavar och insekter. Klicka gärna på bilderna för större version.
skogen

 

 

 

 

Ett vanligt inslag i granskogen är klibbtickan. Den hittas ofta på rötskadade stammar, men attackerar även levande träd. Den ger sig på cellulosan i trädet.
klibbticka

 

 

 

 

Träet övergår då till en vedaktig massa som kan smulas mellan fingrarna. Oftast bryts stammen av 1-2 meter ovan mark.
bengt_stubbe

 

 

 

 

 

En intressant lav är Lunglaven. Den är en så kallad signalart, vilket betyder att det är en art som har höga krav på sin miljö. Därmed signalerar den att området har höga naturvärden.
Lunglav

 

 

 

 

 

Slemsvampar växer på död eller rutten ved. Varje boll består av många små fruktkroppar.
Slemsvamp

 

 

 

 

 

 

 

Nere vid skogskärret växer den vackra vattenklövern.
vattenklöver

 

 

 

 

 

 

 

En och annan groda ser vi också.
groda

 

 

 

 

 

På tuvorna ute i kärret växer stagg.  De skott som ska bära blommor sträcker sig över tuvans blad och får senare gulaktiga fröställningar.
stagg

 

 

 

 

 

Bengt hade mycket att berätta i det lilla skogskärret.
kärret

 

 

 

 

 

Utflykten fortsatte sedan till Sigfridstorp.