Verksamhetsplan 2023

Vår strategi för verksamheten:

  1.  Att bevaka och informera om negativa förändringar i naturen i både jordbruks- och skogslandskapet i kommunen och försöka eliminera skadeverkningar på växter och djur ( inkl. människan). I   detta ingår även att på olika sätt försöka skydda natur i vår kommun.
  2.  Att informera om och bevaka användningen av miljögifter i våra hem, i bl.a. mat och kläder, samt ute i naturen.
  3.  Att informera om vår natur via exkursioner och föredrag, samt att deltaga i sammanträden med myndigheter och andra ideella föreningar.
  4.  Att samarbeta med och informera kommunen, länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen om kommunens naturvärden bl.a. genom att utföra inventeringar.
  5.  Att samarbeta med läns- och riksorganisationen i Naturskyddsföreningen.
  6.  Att sprida information om NF vid olika evenemang för att öka intresset för vår verksamhet och för att få fler medlemmar till vår förening. Detta gäller även våra invandrare i kommunen.
  7.  Att bevaka klimatfrågan och väcka opinion för ett energisnålare samhälle, och när möjlighet ges samarbeta med vår kommun i denna fråga.

Aktiviteter:

23 mars Årsmöte för 2022 kl18.30 Hulåns Ordenshus

25 mars Earth Hour

23 April Länsstämma Skönviks Folkhögskola

Maj Morgonvandring Storbyhagen tillsammans med Fågelklubben

22maj Biologiska mångfaldens dag

5 juni Världsmiljödagen Norr Skålö

17-18 juni Riksstämma Västerås

Juli Ängensdag på Hembygdsgården Nås

v 40 MiljöVänliga Veckan

Övriga aktiviteter aviseras på facebook och i kalendern