Verksamhetsplan 2022

Vår strategi för verksamheten:

  1.  Att bevaka och informera om negativa förändringar i naturen i både jordbruks- och skogslandskapet i kommunen och försöka eliminera skadeverkningar på växter och djur ( inkl. människan). I   detta ingår även att på olika sätt försöka skydda natur i vår kommun.
  2.  Att informera om och bevaka användningen av miljögifter i våra hem, i bl.a. mat och kläder, samt ute i naturen.
  3.  Att informera om vår natur via exkursioner och föredrag, samt att deltaga i sammanträden med myndigheter och andra ideella föreningar.
  4.  Att samarbeta med och informera kommunen, länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen om kommunens naturvärden bl.a. genom att utföra inventeringar.
  5.  Att samarbeta med läns- och riksorganisationen i Naturskyddsföreningen.
  6.  Att sprida information om NF vid olika evenemang för att öka intresset för vår verksamhet och för att få fler medlemmar till vår förening. Detta gäller även våra invandrare i kommunen.
  7.  Att bevaka klimatfrågan och väcka opinion för ett energisnålare samhälle, och när möjlighet ges samarbeta med vår kommun i denna fråga.

För kommande aktivitet se hemsidan och Aktivitetskalendern.