Verksamhetsplan 2016

Vår strategi för verksamheten:

  1. Att bevaka och informera om negativa förändringar i naturen i både jordbruks- och skogslandskapet i kommunen och att försöka eliminera skadeverkningar på växter och djur (inkl. människan). I detta ingår även att på olika sätt försöka skydda natur i vår kommun.
  2. Att informera om och bevaka användningen av miljögifter i våra hem, i bl.a. mat och kläder, samt ute i naturen.
  3. Att informera om vår natur via exkursioner och föredrag, samt att deltaga i sammanträden med myndigheter och andra ideella föreningar.
  4. Att samarbeta med och informera kommunen, länsstyrelsen och skogsstyrelsen om kommunens naturvärden bl.a. genom att utföra inventeringar.
  5. Att samarbeta med läns- och riksorganisationen i naturskyddsföreningen.
  6. Att sprida information om NF vid olika evenemang för att öka intresset för vår verksamhet och för att få fler medlemmar till vår förening. Detta gäller även våra invandrare i kommunen.
  7. Att bevaka klimatfrågan och väcka opinion för ett energisnålare samhälle, och när möjlighet ges samarbeta med vår kommun i denna fråga.

 Aktiviteter:

Se hemsidan och Aktivitetskalendern.