Naturnatten vid Rostberget

Årets naturnatt var förlagd till Rostberget i Nås. Rostberget är ett av Sveriges ca 4000 Natura 2000-områden.
(Natura 2000 är ett nätverk som skapades inom EU för att hejda utrotningen av djur och växter och för att hindra att deras livsmiljöer förstörs.)

parkering

Samling vid Rostberget.

 

 

 

 

bengt1

Entomologen Bengt Ehnström berättar om Rostbergets unika miljö och vikten av dess bevarande.
 

 

jonas

 

 

 

Jonas har fått syn på något…

 

ulla

 

 

Vår duktiga och engagerade ordförande Ulla Magnusson, som tyvärr flyttar från oss i sommar.

 

 

fika

 

 

Fika på Rostbergets sluttning. Vi njuter av den härliga sommarkvällen.

 

 

bengt2

 

 

 

Bengt berättar om ett antal rödlistade arter, både växter och djur.