Styrelsen 2022

Ordförande:
Gunilla Munters

Kassör:
Uwe Weigel

Styrelseledamöter:
Jessica Brännkärr
Skogsansvarig Bengt Ehnström
 Yohanna Olsson
Josefine Heinstedt
Martin Sönsteröd
Thord Lindkvist

Suppleanter:
Madeleine Isaksson
Eva Åkerström-Lindvall

Medlemsansvarig:
Petra Fransson

Valberedning:
Kåre Moen

Revisorer:
Revisor Staffan Skoglund
Revisor Maud Granberg

Revisorssuppleanter:
Jonas Pers
Peter Hedberg