Styrelsen 2023

Ordförande:
Gunilla Munters

Kassör:
Petra Fransson

Styrelseledamöter:
Jessica Brännkärr
Skogsansvarig Bengt Ehnström
 Yohanna Olsson
Josefine Heinstedt
Martin Sönsteröd
Madeleine Isaksson

Suppleanter:
Eva Åkerström-Lindvall
Sara Danielsson

Medlemsansvarig:
Petra Fransson

Valberedning:
Kåre Moen

Revisorer:
Revisor Staffan Skoglund
Revisor Maud Granberg

Revisorssuppleanter:
Jonas Pers
Peter Hedberg