Allmänt

Naturskyddsföreningen Vansbro omfattar hela Vansbro kommun med tätorterna Vansbro, Dala-Järna, Äppelbo och Nås. En av de stora uppgifterna är att uppmärksamma skyddsvärda skogsbestånd som hotas av avverkning. I dessa bestånd finns bland annat rödlistade skalbaggar. Avverkning kan bland annat orsakas av skogsbruk och nyanläggningar av vindkraftverk. Vi anordnar också exkursioner, kurser med mera. Vi medverkar vid olika evenemang i kommunen där vi vill lyfta fram och uppmana till ett ekologiskt förhållningssätt vad gäller exempelvis mat och odling för att uppnå ett hållbart samhälle.

 

Mögsjöån vid Ballsen.