Lämåsen

Lämåsens naturreservat ligger vackert vid Busjöns södra strand. Det är en del av Äppelboåsen, en rullstensås. På åsen växer en gles tallskog. I området finns ett antal byggnader som används varje år under en helg för bygdespelet Trollbröllopet.

Inom reservatet är det inte tillåtet att…

– göra upp eld,
– göra åverkan på växande träd och buskar samt plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.

 

Fakta om Lämåsen

Bildades: 1978
Storlek: 3 ha
Kommun: Vansbro
Läge: Reservatet ligger strax nordväst om Äppelbo, i södra kanten på Busjön.
Länk till hitta.se
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Källa: Länsstyrelsen Dalarnas län