Nåskilen

Området är kuperat med dödisterräng i ett centralt stråk med ryggar, gropar, vätar, myrstråk och en djupt rinnande bäck. Här växer både gamla tallar, granar, björk, asp, gråal, klibbal och sälg. Det finns spår av tidigare skogsbränder.

I området utfördes naturvårdsbränningar 1999 och 2000.

Bland de intressantare växterna kan nämnas grönpyrola, repestarr, ormbär, nattviol, röd parasollmossa och några exemplar av den lilla orkidén korallrot.

Nåskilen har så höga naturvärden att det ingår i ett europeiskt nätverk av värdefull natur, Natura 2000. I nätverket ingår de biologiska pärlorna i svensk natur. Området ägs av staten och är finansierat av EU´s miljöfond LIFE.

Inom reservatet är det inte tillåtet att…

– köra motordrivet fordon, t.ex. snöskoter,
– fånga eller samla in djur, t.ex. insekter,
– klättra i boträd eller att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter,
– skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, vedsvampar eller lavar.

 

Fakta om Nåskilen

Bildades: 1998
Storlek: 114 ha
Kommun: Vansbro
Läge: Reservatet ligger ca 10 km nordnordost om Nås.
Länk till hitta.se
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Källa: Länsstyrelsen Dalarnas län