Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen har bestått av

Ordinarie: Jessica Brännkärr, Josefine Heinstedt, Thord Lindkvist, Bengt Ehnström, Mikael Nordin, Uwe Weigel, Martin Sönsteröd.
Ersättare: Jonas Pehrs, Eva Åkerström Lindvall, Yohanna Olsson och Anders Munters.

Möten

Årsmöte hölls 11 April 2017 i Ryggåsstugan där 8 personer deltog. Föreläsare Erik Martinsson berättade efter årsmöte om Solceller. Styrelsen har fr o m årsmöte 2017 t o m årsmöte 2018 haft 6 st protokollförda sammanträden: 7/6, 3/8, 17/10, 28/11, 27/12 samt 7/3.

Medlemsantal var 31/12 2017: 187 st jämfört med 2016: 184 st (+3 st, 1,6 % ökning)

Representant i länsförbundet

Thord Lindkvist har varit avdelningens representant i Länsförbundsstyrelsen.

Aktiviteter

15 maj Morgonvandring på Storbyhagen

5 juni Naturnatten Tjärnberget, Nås, ca 15 personer deltog. Bengt Ehnström.

30 juli Slåtterdag i Nås, ca 40 personer deltog och de serverades Kolbullar.

13 augusti Fäbodvandring i Mosselbodarna, ca 50 personer deltog.

En skrivelse gällande skogsvårdsbränning har nedtecknats av några medlemmar ur styrelsen samt sänts till länsstyrelsen.

 

Naturskyddsföreningen Vansbro logga