Verksamhetsberättelse 2015

Styrelsen har bestått av

Kerstin Andersson Jessica Brännkärr, Bengt Ehnström, Ulla Magnusson, till 1a Juli, Anders Munters, Mikael Nordin, Uwe Weigel.

Ersättare Christina Engman, Josefine Heinstedt, Jonas Pers, Eva Åkerström-Lindvall

Möten

Årsmöte hölls 31 mars 2015 i Hulåns Ordenshus. Kommunens Energi och Kimatrådgivare Maria Olofsson medverkade. Styrelsen har haft protokollförda sammanträden 13 april, 12 maj, 19 augusti, 27 oktober och en del informella möten alla ersättare kallas.

Medlemsantal var 31/12 2015  177 st.  -1st jämfört med 2014

Riks o länsaktiviteter

Årskonferensen i Åre Det våras för landsbygden 22-24 maj deltog Gunilla och Anders Munters.

Aktiviteter

18 april Klädbytardag i Kulturhuset i Vansbro och Ungdomsgården Tandtrollet i Dala Järna.

23 april Giftfri Förskola Församlingsgården Vansbro.

Tillsammans med Vuxenskolan, NF, Svenska Kyrkan och Centerpartiet. Medverkade från NF Lillian Lundin Stöt , Stina Jakobsson Vansbro kommun.

10 maj  Utflykt Stora Granen.

14 maj  Morgonvandring på Storbyhagen

tillsammans med Fågelklubben Vingarna.

17 maj  Vårmarknad Kulturhuset i Vansbro

5 juni  Naturnatten Rostberget

14 juni  Vilda blommornas dag Kampmossen och Sigfridstorp.

1 augusti   Ängens Dag  Hembygdsgården Nås

Slåtter på gammaldags vis. Anders Karlsson och Jan Bergström med hästar. Hö hässjades av deltagarna och slåtter med lie prövades. NF och Nås Hembygdsförening arrangerade.

16 augusti  Utflykt till Tyrsberget i Björbo tillsammans med Gagnefs kretsen.

19 september  Cykelchock på Hembygdsgården i Dala Järna.

Utställning av cyklar gamla, nya, el, Ekofika. Cykelbingo. NF tillsammans med Utsälje By.

V40  Miljövänliga Veckan

Lämnat NF ekomaterial till COOP Vansbro och Hemköp Dala Järna. Ungdomsgården Tandtrollet i Dala Järna. Till kommunens KRAV bönder.

2 oktober  Ekofika på Ja Järna. Ekosamtal och fika

Bengt Ehnström har medverkat till att naturreservat bildats på Lollandsberget och Lakoberget.
I Orsalheden har det bildats ett biotopskydd på 13,5 ha
Fem stycken naturvårdsavtal med privata markägare har ingåtts. Tre stycken på delar av Vildmarksriket och ett på Digeränget i Äppelbo samt på delar av kyrkans mark på Storbyhagen.
Sälsklinten och Rostberget är på gång att bli naturreservat. De båda har för närvarande Naturvårdsverket till ägare, efter markbyte med Bergvik Skog.

Vi har alla hjälps åt efter kraft. Vill särskilt nämna Bengt Ehnström som har hållit i skog- och blomster utflykter och Jessica Brännkärr som varit postmottagare och hållit ihop kretsen sedan Ulla Magnusson flyttat från orten.

Sammanställt av Gunilla Munters

Naturskyddsföreningen Vansbro logga