Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen har bestått av

Ordinarie: Gunilla Munters Jessica Brännkärr, Josefine Heinstedt, Thord Lindkvist, Bengt Ehnström, Yohanna Olsson, Uwe Weigel, Martin Sönsteröd.
Ersättare: Eva Åkerström Lindvall, Madeleine Isaksson och Petra Fransson.
Ordförande: Gunilla Munter

Möten

Årsmöte hölls 17 mars Hulåns Ordenshus. Efter årsmötet, solcellföreläsning av Arne Andersson och Energi- och klimatrådgivare Niklas Andersson

Styrelsen har haft 5 styrelsesammanträden

Länsårsmöte 3/4 Limhedforsen Gunilla Munters deltog digitalt

Rikskonferens i Mora 14-15 maj. ingen härifrån deltog men vi skickade bilder från vår verksamhet

Medlemsantal var 31/12 2022: 115 st, (88 st fullbetalande, 1 hedersmedlem och 28 familjemedlemmar )

Representant i länsförbundetgu

Thord Lindkvist har varit avdelningens representant i Länsförbundsstyrelsen. Ersättare Gunilla Munters

Aktiviteter

17 mars Årsmöte

10 maj arbetardag Sagostigen

14 maj Morgonvandring i Storbyhagen tillsammans med fågelklubben.

22 maj Biologiska mångfaldens dag. Invigning av Sagostigen med temat småkryp

5 juni Världsmiljödagen. Ingen aktivitet

23 juli Ängens dag på Nås hembygdsgård

V40 MiljöVänligaVeckan. Styrelsemöte med EKofrukost/After Work

18 november Vattenkraftens miljövillkor Länsstyrelsen Värmland digitalt.

13 december Kretsen deltog med närvaro och kondoleanser vid bortgång av styrelsemedlem

 

Naturskyddsföreningen Vansbro logga