Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen har bestått av

Ordinarie: Gunilla Munters Jessica Brännkärr, Josefine Heinstedt, Thord Lindkvist, Bengt Ehnström, Yohanna Olsson, Uwe Weigel, Martin Sönsteröd.
Ersättare: Jonas Pehrs, Eva Åkerström Lindvall, Madeleine Isaksson och Petra Fransson.

Möten

Årsmöte hölls 28 mars Hulåns Ordenshus. Henrik Säljgård berättade om sitt och Lizzies företagsresa fram till dagens KRAV-jordbruk.

6 protokollförda styrelsesammanträden.

Thord Lindkvist har deltagit i Länsårsmöte i Grangärde.

Bengt Ehnström och Gunilla Munters har deltagit i två av Länsstyrelsens möten om vindkraft.

Medlemsantal var 31/12 2019: 159 st

Representant i länsförbundet

Thord Lindkvist har varit avdelningens representant i Länsförbundsstyrelsen.

Aktiviteter

28 mars Årsmöte

30 mars Earth Hour Stada i Uppsälje. Korvgrillning. Yohanna Olsson och Josefin Heinstedt.

maj Morgonvandring på Storbyhagen tillsammans med Fågelklubben

19 maj Deltog Martin Sönsterröd och Gunilla Munters med sina solcellsanläggningar i Energirådgivarens solcellsinformation i samarbetskommunerna.

5 juni Världsmiljödagen i Storbyhagen. Bengt Ehnström riggade lampor och fångade nattflygande insekter. Korvgrillning

28 juli Slåtterdag Hembygdsgården i Nås. Glödstekt sill och potatis. Kaffe och bröd.

11 augusti Fäbodvandring tillsammans med Gagnef NF. Bengt Ehnström.

1 september Upptakt MVV på Wij trädgårdar i Ockelbo. Gunilla Munters

V40 Utställning på biblioteket i Vansbro. Material från NF riks om återbruk, vattenåtgång och tips på lokala. Även uppsatt i skyltfönstret i Ja Järnas lokaler några veckor efter.

Länsstyrelsen 20190220. Underrättelse inför beslut. Beslut om avskrivning gällande anhållan om utredning över utsläpp av biobärare från Vansbro avloppsreningsverk i Västerdalälven, Vansbro kommun.

Svarat på Dala- Järna Last AB miljökonsekvensbeskrivning ang. utökning av bergtäckt Sönnberget Eldforsen 20191111.

 

 

Naturskyddsföreningen Vansbro logga