Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen har bestått av

Ordinarie: Gunilla Munters Jessica Brännkärr, Josefine Heinstedt, Thord Lindkvist, Bengt Ehnström, Yohanna Olsson, Uwe Weigel, Martin Sönsteröd.
Ersättare: Jonas Pehrs, Eva Åkerström Lindvall, Madeleine Isaksson och Petra Fransson.
Ordförande: Gunilla Munter

Möten

Årsmöte hölls 24 mars Hulåns Ordenshus. På grund av osäkerheten kring Corona situationen ställde vi in den bokade föreläsningen om Elbil på Landsbygd med Anke Meyer.

Styrelsen har haft 4 styrelsesammanträden

Länsårsmöte 19/4 Gunilla Munters deltog digitalt

Riksstämman i Mora blev inställd

Medlemsantal var 31/12 2020: 87 st, 1 hedersmedlem och 40 familjemedlemmar vilket ger totalt 128 st

Representant i länsförbundet

Thord Lindkvist har varit avdelningens representant i Länsförbundsstyrelsen.

Aktiviteter

24 mars Årsmöte

11 augusti Fäbodvandring tillsammans med Gagnef NF Bengt Ehnström. Många deltagare max 50st.

V40 MiljöVänligaVeckan. Madeliene Isaksson lämnade material till Bumerangen som är en återbruksbutik i Vansbro.

Övriga återkommande aktiviteter har fått ställas in

Ett konstigt Corona år. Det känns som förlamningen la sig som en blöt filt över oss. Det tar ett tag innan kreativiten återkommer. Den kommer!

 

Naturskyddsföreningen Vansbro logga