Vårt senaste Naturreservat Norr Skålö

Eftersom annonsen inte kom in i lokalbladet så följer Vansbro Naturskyddsförening och Bengt Ehnström med dig dit en gång till.  Bengt berättar om det som är utmärkande för området.

Vi samlas vid Hulåns Ordenshus den 14 september kl. 18.00 för samåkning.

Ta gärna med eget fika och bra skor på fötterna.

Invigningen av Sagostigen

Det blev en lyckad invigning av Sagostigen. Vi vill tacka alla besökande för en mycket trevlig dag!

För den som missade invigningen så finns Sagostigen ändå där alla dagar för ett besök!

Ny medlemsavgift från 2022

Från och med den 1 januari 2022 växlar vi upp vårt arbete med en ny medlemsavgift. För ordinarie medlemsavgift blir priset 30kr/månad och för familjemedlemskap 35 kr/månad, medan ungdomsmedlemskapet ligger kvar på 16 kr/månad. Din medlemsavgift justeras automatiskt från och med dragningen i januari.

Har du några frågor så kontakta oss gärna!