Vårt senaste Naturreservat Norr Skålö

Eftersom annonsen inte kom in i lokalbladet så följer Vansbro Naturskyddsförening och Bengt Ehnström med dig dit en gång till.  Bengt berättar om det som är utmärkande för området.

Vi samlas vid Hulåns Ordenshus den 14 september kl. 18.00 för samåkning.

Ta gärna med eget fika och bra skor på fötterna.